Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu số một của Việt Nam, chiếm hơn 25% tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1; ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu lớn nhất từ Trung Quốc, chiếm hơn 20% kim ngạch nhập khẩu. Bức tranh thương mại quý 1 còn cho thấy hàng loạt nông sản xuất khẩu chủ chốt đã bị giảm mạnh.