Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu số một của Việt Nam, chiếm hơn 25% tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1; ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu lớn nhất từ Trung Quốc, chiếm hơn 20% kim ngạch nhập khẩu. Bức tranh thương mại quý 1 còn cho thấy hàng loạt nông sản xuất khẩu chủ chốt đã bị giảm mạnh.

"Có ý tuởng thì dễ. Biến ý tuởng đó thành hiện thực mới là điều khó". ---- Nhà văn Guy Kawasaki

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 73 tháng 6.2019

 Số 73 tháng 6.2019

Bao Forbes Vietnam so 73
 
  • - DANH SÁCH 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT
  • - BIA CŨ, BÌNH MỚI (THAY ĐỔI Ở SABECO)
  • - CẦU NỐI THẾ HỆ (THẾ HỆ THỨ BA TẠI FPT)
  • - QUÁ NHANH, QUÁ NGUY HIỂM (CÂU CHUYỆN YEAH1)

Các số báo khác