Năm 2019, quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam được thúc đẩy ở cả nhóm trái phiếu chính phủ lẫn trái phiếu doanh nghiệp. Trái phiếu chính phủ vẫn giữ vai trò chủ đạo khi chiếm hơn 70% thị trường trong khi trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận sự bùng nổ về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Tuy nhiên, nếu so với một số quốc gia trong khu vực thì thị quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam còn khá khiêm tốn.

"Công dụng vĩ đại của cuộc đời là sử dụng nó cho điều gì đó sẽ trường tồn hơn cả nó.". ---- William James - Nhà tâm lý học

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 81 tháng 2.2020

 Số 81 tháng 2.2020

Bao Forbes Vietnam so 74
 
 • - 30 UNDER 30 VIỆT NAM

 • 30 gương mặt Việt Nam trong danh sách "30 Under 30" của Forbes Việt Nam năm 2020 là những cá nhân đang lên trong nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh, khởi nghiệp, truyền thông, tới văn hoá, nghệ thuật, giải trí và thể thao.

 • - ĐAM MÊ DẪN LỐI

  Với rất nhiều cơ hội tư các nền tảng Internet, ba gương mặt trẻ thuộc ba ngành nghề khác nhau bước dẫn đầu tạo dấu ấn riêng, nhờ vào sự bền bỉ tập trung làm điều họ đam mê và giỏi

 • - 30 UNDER 30 HOA KỲ

   

 • - THIẾT KẾ THÔNG MINH

  Melanie Perkins phát triển ứng dụng thiết kế Canva thành một trong những phần mềm khởi nghiệp giá trị nhất thế giới.