Ngành công nghiệp chế biến chế tạo đang tạo ra 4,76 triệu việc làm với bình quân thu nhập 9,75 triệu đồng/tháng cho mỗi lao động. Tỷ lệ lao động nữ đang chiếm gần 60% trong lĩnh vực này.
Trong gần 100.000 doanh nghiệp chế biến - chế tạo, hơn 50% sử dụng công nghệ thấp và chỉ khoảng 10% thuộc nhóm sử dụng công nghệ cao.


[Infographics] Công nghiệp chế tạo: Hơn 80% công nghệ thấp và trung bình - ảnh 1

Đọc thêm >>>
[Infographics] 50 công ty niêm yết tốt nhất 2020: Doanh thu và lợi nhuận bao nhiêu?
[Infographics] Logistics ngành nông sản: Các mắt xích yếu
[Infographics] Covid-19 tác động lên hành vi người tiêu dùng như thế nào?
[Infographics] Thị trường trái phiếu 2019 tăng nhanh nhưng vẫn nhỏ
[Infographics] Môi trường kinh doanh 2020 của Việt Nam sẽ ra sao?