Trong khi chi tiêu trung bình cho việc học tập cho con cái của các gia đình thành thị Việt Nam cao gấp 2,7 lần các gia đình nông thôn; thì chi tiêu trung bình của các phụ huynh Việt Nam cho con du học cũng cao gấp 4,55 lần chi phí trung bình của phụ huynh toàn cầu.