Nếu thu hồi được, 157 tỷ đồng sẽ được Hòa Bình ghi nhận vào kết quả kinh doanh năm 2017 giúp công ty có thể đạt lợi nhuận từ mức 900 – 1.000 tỷ đồng cho năm 2017, vượt từ 15 – 20% kế hoạch đề ra.

Báo cáo phân tích của công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC) dự kiến sẽ thu nợ khoảng 317 tỷ đồng từ các khách hàng lớn của công ty. 

Hòa Bình đã trích lập dự phòng tổng cộng 157 tỷ đồng cho 2 khoản thu nói trên. 

Trích lập dự phòng là một nghiệp vụ kế toán với các khoản nợ khó đòi. Phần nợ chưa thu hồi được sẽ được chia thành nhiều phần, ghi dần từng phần vào chi phí của doanh nghiệp (trích lập) sau mỗi kỳ kế toán, và tất nhiên vì vậy sẽ trừ bớt vào lợi nhuận của doanh nghiệp. Việc xử lý như vậy đảm bảo trong trường hợp không thu hồi được, khoản nợ mất đi đã được rải đều như chi phí vào mỗi kỳ (thường là năm).

Khi khoản nợ được thu hồi, khoản dự phòng tương ứng sẽ được hoàn nhập, và được ghi nhận như lợi nhuận của doanh nghiệp.

Nếu thu hồi được, 157 tỷ đồng sẽ được Hòa Bình ghi nhận vào kết quả kinh doanh năm 2017 giúp công ty có thể đạt lợi nhuận từ mức 900 – 1.000 tỷ đồng cho năm 2017, vượt từ 15 – 20% kế hoạch đề ra.

Là một trong những nhà thầu xây dựng lớn nhất cả nước, Hòa Bình vẫn liên tục trúng thầu thi công những công trình lớn.

Mới đây, Hòa Bình cho biết công ty vừa trúng tổng thầu thiết kế và thi công các hạng mục chính của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Tổng vốn đầu tư của dự án lên tới 52.000 tỷ đồng, trong đó tổng giá trị gói thầu phần xây dựng cơ bản ước tính khoảng 10.000 tỷ đồng. Gói thầu dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV năm sau.