Một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất của Việt Nam, FPT, vừa công bố kết quả kinh doanh 2018 với doanh thu đạt hơn 1 tỉ đô la Mỹ (23.213 tỉ đồng), thị trường nước ngoài chiếm gần 40%.

Sau khi hoàn tất thoái vốn khỏi khối phân phối và bán lẻ từ chuỗi FPT Retail và Công ty Thương mại FPT năm 2017, doanh năm 2018 của FPT đã giảm mạnh 46% so với năm trước - từ 42.658 tỉ xuống còn 23.213 tỉ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế cũng giảm 8%, từ 3.528 tỉ của năm trước xuống còn 3.228 tỉ đồng năm 2018.

Nếu loại trừ khoản thoái vốn thu về cho năm trước, trong điều kiện so sánh tương đương thì mức tăng trưởng doanh thu 2018 là 17% và lợi nhuận tăng 30%

Gia công phần mềm vẫn đang dẫn dắt khối công nghệ FPT - ảnh 1

  Cơ cấu kết quả kinh doanh của tập đoàn FPT năm 2018.

Năm 2018, tập đoàn FPT tập trung vào hai khối kinh doanh chính là công nghệ và viễn thông. Khối công nghệ đóng góp 58% doanh thu và 39% lợi nhuận; khối viễn thông đóng góp đồng thời 38% doanh thu và 38% lợi nhuận.

Gia công phần mềm vẫn là động lực tăng trưởng chính của khối công nghệ, đạt 8.443 tỉ đồng, tăng đến 35% so với năm 2017 và chiếm tới 63% trong tổng doanh thu của khối công nghệ. Tỷ trọng mảng này cũng chiếm gần 93% tổng doanh thu từ thị trường nước ngoài của tập đoàn.

Theo báo cáo thị trường nước ngoài mang về cho FPT 9.097 tỉ đồng, đóng góp 39% tổng doanh thu và tăng mạnh so với tỷ trọng 16% của năm 2017. Châu Âu, Nhật Bản và Mỹ là các thị trường tăng trưởng mạnh của công ty, với mức tăng tương ứng 23%, 30% và 55% so với năm 2017.

Năm 2018, khối viễn thông đóng góp 8.831 tỉ đồng doanh thu, tăng 15% so với năm 2017. Dịch vụ viễn thông chiếm tới 95% trong tổng doanh thu của khối viễn thông.

FPT là công ty có đội ngũ nhân sự đông nhất trong ngành hiện nay với gần 35.000 người, số liệu công bố hồi 2017.

Trong danh sách 40 thương hiệu công ty giá trị nhất Việt Nam năm 2018 theo xếp hạng của Forbes Vietnam, FPT ở vị trí thứ 10 với định giá 169 triệu đô la Mỹ.

"Có ý tuởng thì dễ. Biến ý tuởng đó thành hiện thực mới là điều khó". ---- Nhà văn Guy Kawasaki

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 73 tháng 6.2019

 Số 73 tháng 6.2019

Bao Forbes Vietnam so 73
 
  • - DANH SÁCH 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT
  • - BIA CŨ, BÌNH MỚI (THAY ĐỔI Ở SABECO)
  • - CẦU NỐI THẾ HỆ (THẾ HỆ THỨ BA TẠI FPT)
  • - QUÁ NHANH, QUÁ NGUY HIỂM (CÂU CHUYỆN YEAH1)

Các số báo khác