Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất 2018 của Đạm Phú Mỹ được đặt ra ở mức 371 tỉ đồng sau thuế, trong khi 9 tháng đầu năm 2017 công ty đã lãi tới 610 tỉ đồng. 

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (Đạm Phú Mỹ) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018 với con số lợi nhuận thấp hơn nhiều so với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2017. Kế hoạch này cần được Đại hội cổ đông thường niên 2018 của công ty thông qua.

Gần cuối năm 2017, Đạm Phú Mỹ cũng đã điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2017 giảm 15%, từ mức 823 tỉ đồng xuống 696 tỉ đồng. Hiện công ty vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2017. Báo cáo có thể được hoãn tới cuối tháng 1 năm nay do Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Trong công văn xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý IV.2017, Đạm Phú Mỹ cho biết công ty đang tiến hành bảo dưỡng tổng thể nhà máy Đạm Phú Mỹ và chuẩn bị đấu nối đưa dự án nâng công suất phân xưởng NH3 và nhà máy sản xuất NPK công nghệ hóa học vào vận hành. Việc quyết toán vật tư, dịch vụ của công tác bảo dưỡng tổng thể và chuẩn bị vận hành dự án mới dự kiến sẽ hoàn thiện vào đầu năm 2018. Đây là kỳ bảo dưỡng tổng thể lớn và phức tạp nhất từ trước đến nay.

Đạm Phú Mỹ hiện là doanh nghiệp chiếm thị phần phân bón lớn nhất cả nước với tỷ lệ 40%, theo thông tin từ công ty. Cùng với Đạm Cà Mau, cũng là một công ty thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hai doanh nghiệp phân đạm này đang thống lĩnh thị trường phân đạm cả nước.

Đạm Cà Mau cũng vừa công bố kế hoạch kinh doanh 2018 với mức lợi nhuận sau thuế 650 tỉ đồng. Kế hoạch này sẽ được trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. 9 tháng đầu năm 2017, Đạm Cà Mau lãi sau thuế gần 604 tỉ đồng. Hiện Đạm Cà Mau cũng chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2017.