Kế hoạch chia cổ tức đặc biệt được Vinacafe Biên Hòa đưa ra ngay khi Tập đoàn Masan thông báo sẽ thâu tóm 100% cổ phần của Vinacafe Biên Hòa thông qua công ty con là Masan Consumer.

Thông báo từ Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa sẽ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 660%, là mức cổ tức cao kỷ lục trên thị trường chứng khoán hiện nay. 

Cổ đông nắm giữ mỗi cổ phiếu VCF của Vinacafe Biên Hòa sẽ được nhận 66.000 đồng, chi trả vào ngày 31.1.2018.

Hiện tại Masan Consumer đang nắm giữ 68,5% vốn điều lệ của Vinacafe Biên Hòa. Theo kế hoạch, Masan Consumer sẽ chào mua 31,5% cổ phần còn lại của Vinacafe Biên Hòa với mức giá 202.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền bỏ ra ở vào khoảng 1.700 tỉ đồng.

Như vậy, cổ đông Vinacafe Biên Hòa (ngoài Masan Consumer) nếu nắm giữ cổ phiếu đến lúc Masan Consumer thâu tóm, sẽ nhận được tổng cộng 268.000 đồng cho mỗi cổ phiếu VCF, tính cả số tiền bán cổ phiếu và tiền cổ tức nhận được. 

Đóng cửa phiên giao dịch 3.1.2018, cổ phiếu VCF đạt 293.000 đồng, mức giá cao nhất sàn chứng khoán thời điểm hiện tại.

Với mức chi trả gần 1.800 tỉ đồng, gần như toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Vinacafe Biên Hòa tính đến thời điểm cuối quý III.2017 sẽ được dùng để chi trả cổ tức. 

Đồng thời Masan Consumer sẽ nhận về khoảng 1.200 tỉ đồng trên tổng số gần 1.800 tỉ đồng cổ tức mà Vinacafe Biên Hòa chi trả. Bù trừ số tiền nhận từ cổ tức, Masan Consumer sẽ phải chi ròng khoảng 500 tỉ đồng để thực hiện thâu tóm Vinacafe Biên Hòa. 

Theo thông cáo báo chí từ Masan, giao dịch thâu tóm Vinacafe Biên Hòa sẽ được hoàn tất trong quý I năm nay. Trong tháng 1 này, Vinacafe Biên Hòa sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Masan Consumer thâu tóm công ty. Việc chi trả cổ tức được chốt quyền trong vài ngày tới (9.1.2018), nên cổ đông của Vinacafe Biên Hòa sẽ được nhận cổ tức trước khi công ty bị thâu tóm (nếu được ĐHĐCĐ thông qua).