Cổ phiếu VCI của công ty ổ phần Chứng khoán Bản Việt sẽ chính thức giao dịch trên sàn HSX vào ngày 07.07.2017 với giá tham chiếu 48.000 đồng/CP.

Với biên độ giao dịch 20% trong phiên giao dịch đầu tiên, mức giá của cổ phiếu VCI sẽ dao động trong khoảng 38.400 – 57.600 đồng/CP.

VCSC có vốn điều lệ 1.032 tỷ đồng, tương đương với 103,2 triệu CP được niêm yết. Với mức giá tham chiếu 48.000 đồng/CP, giá trị vốn hóa của VCSC đạt 4.954 tỷ đồng, là công ty chứng khoán có giá trị vốn hóa cao thứ 3 thị trường, sau Chứng khoán Sài Gòn (SSI – vốn  hóa hơn 13.500 tỷ đồng) và Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC – vốn hóa hơn 5.600 tỷ đồng).

Trong 4 năm liên tiếp từ 2013 – 2016, VCSC liên tục có tên trong danh sách Top 3 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HSX.

Chứng khoán Bản Việt định giá gần 5.000 tỷ đồng, chuẩn bị lên sàn cuối tuần - ảnh 1

Biểu đồ: Biến động Tổng doanh thu, Lợi nhuận sau thuế của VCSC (đơn vị: Tỷ đồng) - Nguồn: Báo cáo thường niên 2016 VCSC.

Năm 2016, VCSC đạt hơn 899 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 27,4% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt hơn 337,5 tỷ đồng, tăng 41,2% so với năm 2015.

Doanh thu môi giới chiếm tỷ trọng lớn nhất với 355 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với kết quả năm 2015 và chiếm 39,5% tổng doanh thu trong kỳ. Thị phần môi giới HSX của VCSC năm 2016 đạt 8,86%, đứng thứ 3 sau SSI (13,69%) và HSC (12,45%).

Từ 2011 – 2016, VCSC duy trì tỷ lệ tăng trưởng doanh thu bình quân 14%/năm. Trong khi đó tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận bình quân trong cùng giai đoạn lên tới 68,3%/năm.

Với 1.032 tỷ đồng vốn điều lệ, thành viên HĐQT và Ban điều hành công ty năm gần 27% cổ phần VCSC, tương đương 278,5 tỷ đồng (27,85 triệu CP), ngoài ra là các cá nhân, tổ chức khác.

Năm 2017, VCSC đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 1.016 tỷ đồng và 550 tỷ đồng, tăng trưởng 12,97% và 32,25% so với kết quả thực hiện năm 2016.

ĐHCĐ thường niên 2017 tổ chức 19.04.2017 cũng đồng thời thông qua chủ trương phát hành 14,8 triệu CP ra bên ngoài với giá không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm cuối năm 2016 và 2 triệu CP theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (ESOP) với giá không thấp hơn 15.000 đồng/CP.