Trước kiểm toán, công ty báo lãi hơn 4 tỉ đồng cho niên độ tài chính 2017, từ 1.10.2016 đến 30.9.2017.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán niên độ 2017 với kết quả chênh lệch đáng kể so với báo cáo công ty tự lập, lỗ 187 tỉ đồng sau thuế.

Hầu hết các chỉ tiêu báo cáo sau kiểm toán đều sai lệch so với báo cáo tự lập. Chỉ tiêu sai lệch lớn nhất là chi phí quản lý doanh nghiệp, từ mức 21,5 tỉ đồng tăng lên mức 102,8 tỉ đồng.

Chi phí dự phòng của Agifish tăng đột biến (từ mức 2,3 tỉ đồng năm trước lên 83,3 tỉ đồng năm nay) là nguyên nhân chính cho kết quả kinh doanh thua lỗ của công ty trong niên độ tài chính 2017. Phần lớn chi phí dự phòng được công ty trích lập cho các khoản phải thu khó đòi.

Tính đến ngày 30.9.2017, giá trị các khoản phải thu của Agifish đạt gần 1.200 tỉ đồng, chiếm quá nửa giá trị tổng tài sản của công ty tại cùng thời điểm.

Tăng mạnh chi phí quản lý, doanh thu đạt được trong kỳ của Agifish lại giảm sâu từ mức 3.303 tỉ đồng xuống còn 2.280 tỉ đồng, tương đương mức giảm 31%.

Agifish là một trong các công ty con của Hùng Vương, công ty vừa báo lỗ hơn 700 tỉ đồng sau kiểm toán, chênh lệch hơn 640 tỉ đồng so với báo cáo công ty tự lập.

Kết quả kinh doanh thua lỗ với doanh thu giảm sút của Hùng Vương cùng các công ty con như Việt Thắng, Agifish diễn ra trong tình hình ngành thủy sản Việt Nam năm 2017 bắt đầu có tín hiệu phục hồi, tăng 2,9% so với năm 2016 và đóng góp 0,44 điểm phần trăm vào mức tăng chung kỷ lục của GDP Việt Nam năm vừa qua.

Riêng mảng xuất khẩu thủy sản, năm 2017 Việt Nam đạt kim ngạch 8,3 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 19% so với năm 2016, theo số liệu từ Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP. 

"Lời khuyên là cái ta muốn có khi ta đã biết câu trả lời mà ta không muốn nghe.". ---- Erica Jong (Tiểu thuyết gia)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 66 tháng 11.2018

 Số 66 tháng 11.2018

THÀNH PHỐ THÔNG MINH

TỪ CAO ỐC XANH, GIAO THÔNG THÔNG MINH

ĐẾN ĐÔ THỊ ĐÁNG SỐNG

*DANH SÁCH FORBES 400 * HỘI NGHỊ PHỤ NỮ FORBES VIETNAM

Các số báo khác