Ngành dược dịch chuyển tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Các chuỗi bán lẻ dược phẩm không ngừng mở rộng quy mô, những thay đổi về chính sách hay sự gia tăng đầu tư vào ngành dược đang mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực này