Hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long.

Hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long. Để đối phó với xâm nhập mặn, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Thủ tướng bổ sung hơn 620 tỉ đồng cho 39 tỉnh để ngăn mặn, chống hạn. Thủ tướng ra chỉ thị cứ mỗi 15 ngày, bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải có một bản đồ thể hiện tình trạng xâm nhập mặn.

Ông Huỳnh Minh Huệ, tổng thư ký hiệp hội Lương thực Việt Nam cho rằng, tình trạng xâm nhập mặn có tác động lâu dài tới sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi cung ứng 56,8% sản lượng lúa gạo trong tổng số 45,2 triệu tấn trong năm 2015. Biến đổi khí hậu, với các hiện tượng La Nina và El Nino cùng với mối nguy nước biển dâng cao hiện hữu đặt ra bài toán lớn cho sản xuất lúa nói riêng và cả ngành nông nghiệp nói chung. Thách thức lớn đó cũng là cơ hội để thay đổi giống, vật nuôi, quy trình thích ứng với sự thay đổi của môi trường, và cũng như đáp ứng nhu cầu ngày một cao về thực phẩm sạch, xanh và thân thiện môi trường của người tiêu dùng trong nước và toàn cầu.

Trên thực tế, có thể thấy, không ít doanh nghiệp trong và ngoài nước, đang sẵn sàng đón nhận rủi ro để tìm kiếm các giải pháp, dịch vụ, sản phẩm mới trong nông nghiệp phục vụ nhu cầu thay đổi nhanh của xã hội. Trong số này, có các câu chuyện của doanh nhân Đặng Văn Thành tìm cách thay đổi chuỗi giá trị ngành mía đường, Ưng Thế Lãm áp dụng quy trình sản xuất trái thanh long sạch, hay các doanh nghiệp như tập đoàn Lộc Trời xây dựng mô hình sản xuất lớn trong canh tác nông nghiệp. Nhiều ngành trong thời gian qua đang đón nhận dòng tiền đầu tư từ các doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước, để mở rộng công đoạn sản xuất, tham gia sâu vào chuỗi giá trị của các sản phẩm nông nghiệp.

Tuy trong đà công nghiệp hóa đất nước đóng góp nông nghiệp vào GDP có chiều hướng suy giảm, song nông nghiệp Việt Nam vẫn là một trụ đỡ lớn cho nền kinh tế, với hơn 70% dân số sống ở nông thôn. Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và nhu cầu tiêu dùng sản phẩm sạch, hữu cơ ngày một tăng, chúng tôi tin rằng, nông nghiệp Việt Nam vẫn là nơi để doanh nhân Việt Nam chứng minh tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám đón nhận thử thách.

Ban Biên Tập
Forbes Việt Nam

"Đừng bảo người khác phải làm thế nào. Hãy nói họ cần làm gì và để họ khiến bạn ngạc nhiên trước kết quả.". ---- George S. Patton (Nhà chỉ huy quân sự)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 64 tháng 09.2018

 Số 64 tháng 09.2018

ĐẦU TƯ VÀO GIÁO DỤC

TRONG KHI NHÀ NƯỚC ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO, TƯ NHÂN TIẾP TỤC ĐẦU TƯ MẠNH VÀO NHỮNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC KHÁC NHAU

25 ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ * GIÀU NHẤT SINGAPORE

Các số báo khác