Cần một đại học đa ngành y khoa, tập trung cả phòng bệnh lẫn chữa bệnh

Bàn về nhu cầu chuyển đổi trong giáo dục, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế tại Việt Nam, chuyên gia giáo dục Trần Đức Cảnh cho rằng, TP.HCM cần có một đại học đa ngành y khoa, tập trung cả việc phòng bệnh lẫn chữa bệnh

Vượt qua vực thẳm

Suy thoái kinh tế thế giới đã kéo dài 5 năm và đang có nguy cơ trở thành cuộc suy thoái dài nhất trong lịch sử. Cần nhớ, đại suy thoái những năm 1930 kéo dài 10 năm và chỉ kết thúc khi Thế chiến II nổ ra.

Steve Forbes, Tổng biên tập Forbes: Xin chào, Việt Nam!

 
Chúng tôi tự hào và vinh dự khi tạp chí Forbes Việt Nam ra đời đúng vào thời điểm quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước, giúp ghi nhận và khuyến khích sự trỗi dậy ấn tượng của Việt Nam vào môi trường quốc tế.