Ươm mầm doanh nghiệp hiệu quả cao

Ở thời điểm này khi nhìn lại chặng đường phát triển của khu vực kinh tế tư nhân kể từ khi có sự ra đời của luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, thách thức lớn nhất chính là làm sao nền kinh tế có thể ươm mầm tạo ra nhiều công ty có hiệu quả kinh doanh tốt như trong danh sách của Forbes Việt Nam

Thư tòa soạn số 39: Câu chuyện trách nhiệm

Thách thức với nền kinh tế Việt Nam, là chưa có nhiều doanh nghiệp ý thức và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình.

Thư tòa soạn số 37: Phát triển doanh nghiệp

Chúng tôi tin rằng, với sự hỗ trợ từ một nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, cộng đồng doanh nhân sẽ lớn mạnh và phát triển một cách bền vững, đóng góp ngày càng nhiều cho kinh tế - xã hội của Việt Nam.

"Nếu cơ hội không đến, hãy tự mình tạo ra cơ hội!". ---- Nghệ sĩ hài Jonathan Winters

Five Star West Lake

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 73 tháng 6.2019

 Số 73 tháng 6.2019

Bao Forbes Vietnam so 73
 
  • - DANH SÁCH 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT
  • - BIA CŨ, BÌNH MỚI (THAY ĐỔI Ở SABECO)
  • - CẦU NỐI THẾ HỆ (THẾ HỆ THỨ BA TẠI FPT)
  • - QUÁ NHANH, QUÁ NGUY HIỂM (CÂU CHUYỆN YEAH1)

Các số báo khác