Cần một đại học đa ngành y khoa, tập trung cả phòng bệnh lẫn chữa bệnh

Bàn về nhu cầu chuyển đổi trong giáo dục, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế tại Việt Nam, chuyên gia giáo dục Trần Đức Cảnh cho rằng, TP.HCM cần có một đại học đa ngành y khoa, tập trung cả việc phòng bệnh lẫn chữa bệnh