Kết quả tìm kiếm cho từ khóa “thư tòa soạn”

Thư tòa soạn số 39: Câu chuyện trách nhiệm

Thách thức với nền kinh tế Việt Nam, là chưa có nhiều doanh nghiệp ý thức và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của mình.

Thư tòa soạn số 37: Phát triển doanh nghiệp

Chúng tôi tin rằng, với sự hỗ trợ từ một nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, cộng đồng doanh nhân sẽ lớn mạnh và phát triển một cách bền vững, đóng góp ngày càng nhiều cho kinh tế - xã hội của Việt Nam.