TP.HCM đối mặt nguy cơ giảm tăng trưởng xuất khẩu

Tỷ trọng xuất khẩu của TP.HCM so với cả nước đang có dấu hiệu giảm dần trong vòng 10 năm trở lại đây, từ mức đóng góp hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước (giai đoạn 2000-2011) giảm chỉ còn khoảng 20-30% từ năm 2011 trở về sau