Những khó khăn startup công nghệ y tế thường gặp và cách vượt qua

Đa phần các công ty công nghệ y tế (healthtech, medtech) tại Việt Nam đi từ lĩnh vực công nghệ. Để phát triển ứng dụng y tế, họ thường không hình dung trước được những khó khăn khi bước chân vào lĩnh vực đặc thù này