Hệ sinh thái khởi nghiệp y tế: Cần xây dựng chứ không thể nương nhờ

Các công ty xây dựng mô hình hệ sinh thái ngày càng tăng trưởng và phát triển, trở thành xu thế tất yếu trong kinh doanh. Các startup y tế cũng không nằm ngoài xu thế đó, nhưng lĩnh vực y tế có tính đặc thù nên khởi nghiệp y tế cũng có nhiều khác biệt. 

"Bí quyết đổi mới là tập trung toàn bộ sức lực, nhưng không phải để chống lại cái cũ mà để xây dựng cái mới". ---- Socrates - Triết gia Hy Lạp cổ đại

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 74 tháng 7.2019

 Số 74 tháng 7.2019

Bao Forbes Vietnam so 74
 
  • - NGƯỜI KHỔNG LỒ THỨC GIẤC (ACV CHỜ THÁO BỎ RÀO CẢN)
  • - THAY ĐỔI TÁO BẠO (GEMADEPT TIÊN PHONG ĐẦU TƯ VÀO CẢNG BIỂN)
  • - SỨC MẠNH TỪ KỶ LUẬT (VIETTEL POST CHUYỂN MÌNH)
  • - NHẮM MỤC TIÊU LỚN (ZILLINGGO TẠO THỊ TRƯỜNG NGÁCH TRONG TMĐT TẠI CHÂU Á)

Các số báo khác