Việt Nam và cơ hội trở mình trước biến động kinh tế toàn cầu

Các diễn giả trong phiên trò chuyện đầu tiên mang chủ đề "Việt Nam trong bối cảnh thương mại mới" của Diễn đàn Kinh doanh: Tiến vào kỷ nguyên số của Forbes Việt Nam đều đồng tình rằng bối cảnh chiến tranh thương mại cùng nguy cơ chiến tranh tiền tệ bùng nổ là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội để kinh tế Việt Nam lột xác