Muốn y tế thông minh trước tiên người dân phải được hiểu biết về sức khỏe

Dù đạt các thành quả nhất định trong ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý và điều trị y tế - chăm sóc sức khỏe cho người dân nhưng một mô hình bệnh viện thông minh hay dịch vụ y tế thông minh vẫn là một thách thức lớn của các cơ sở y tế Việt Nam