World Bank hỗ trợ Việt Nam làm mô hình chăm sóc người cao tuổi

Ngân hàng Thế giới (WB) và cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách Việt Nam phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi