GE muốn đẩy mạnh công nghệ AI vào ngành y tế Việt Nam

Dự báo trí tuệ nhân tạo (AI) có nhiều tiềm năng phổ rộng và có tầm ảnh hưởng lớn với ngành y tế Việt Nam, GE Healthcare đặt tham vọng thúc đẩy công nghệ này vào thị trường gần 100 triệu dân