Kẻ thù thầm lặng của bầu khí quyển

Chúng ta kịch liệt phản đối đồ nhựa, nói không với xả rác thải độc hại ra môi trường nhưng trong những ngày nắng gay gắt, vẫn phải đóng kín cửa và bật điều hòa, phớt lờ đi hậu quả xấu gây ra cho môi trường mà ta đang sống