Danh sách 50 người giàu nhất Nhật Bản

Năm 2019, hầu hết những người giàu nhất Nhật Bản đều bị sụt giảm tài sản, chỉ một số ít người giàu lên