Ngày đáng nhớ của Jeff Bezos

Trong vài giờ vào thứ hai ngày 16.07.2018, giá trị tài sản của Jeff Bezos đã vượt mốc 151 tỉ đô la Mỹ. Tuy không kéo dài quá lâu, nhưng đây là kỷ lục đối với tất cả các tỉ phú mà Forbes dõi theo trong suốt ba thập kỷ rưỡi qua.

Forbes 30 Under 30

 
Mở nút chai. Cùng nâng ly với Forbes 30 Under 30

Tỉ phú mới: Người kiến tạo

Jen-Hsun Huang trở thành tỉ phú nhờ giúp xây dựng những vũ trụ nhân tạo. Giờ ông còn muốn xây dựng trí tuệ nhân tạo.

"Đừng bảo người khác phải làm thế nào. Hãy nói họ cần làm gì và để họ khiến bạn ngạc nhiên trước kết quả.". ---- George S. Patton (Nhà chỉ huy quân sự)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 64 tháng 09.2018

 Số 64 tháng 09.2018

ĐẦU TƯ VÀO GIÁO DỤC

TRONG KHI NHÀ NƯỚC ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO, TƯ NHÂN TIẾP TỤC ĐẦU TƯ MẠNH VÀO NHỮNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC KHÁC NHAU

25 ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ * GIÀU NHẤT SINGAPORE

Các số báo khác