Danh sách 50 công ty ứng dụng blockchain

Tiền mã hóa có thể đang chìm trong băng giá mùa đông, nhưng mùa xuân đang đến với các ứng dụng doanh nghiệp mới dùng công nghệ trên nền tảng bitcoin. Danh sách của chúng tôi bao gồm 50 công ty lớn – có doanh thu hoặc định giá tối thiểu 1 tỉ USD và hoạt động tại Mỹ - hiện dẫn đầu xu hướng áp dụng sổ cái phân tán để giải quyết những vấn đề trong hoạt động của mình. Từ việc loại bỏ giấy tờ đến kiểm soát bánh hamburger và tăng tốc độ chi trả bảo hiểm, những phần mềm không theo xu hướng chính thống đang được giới điều hành đón nhận

"Có ý tuởng thì dễ. Biến ý tuởng đó thành hiện thực mới là điều khó". ---- Nhà văn Guy Kawasaki

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 73 tháng 6.2019

 Số 73 tháng 6.2019

Bao Forbes Vietnam so 73
 
  • - DANH SÁCH 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT
  • - BIA CŨ, BÌNH MỚI (THAY ĐỔI Ở SABECO)
  • - CẦU NỐI THẾ HỆ (THẾ HỆ THỨ BA TẠI FPT)
  • - QUÁ NHANH, QUÁ NGUY HIỂM (CÂU CHUYỆN YEAH1)

Các số báo khác