Hai bài toán cần lời giải của Hoàng Anh Gia Lai

Mảng trái cây của Hoàng Anh Gia Lai dù có kết quả khả quan nhưng không thể trông cậy để giải quyết vấn đề nợ nần, ngay cả khi năm 2018 đạt mục tiêu lợi nhuận 2.100 tỉ đồng. Xây dựng những yếu tố bền vững cho mảng kinh doanh đang có lãi và giải quyết nợ là hai bài toán cần được giải song song

"Lời khuyên là cái ta muốn có khi ta đã biết câu trả lời mà ta không muốn nghe.". ---- Erica Jong (Tiểu thuyết gia)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 66 tháng 11.2018

 Số 66 tháng 11.2018

THÀNH PHỐ THÔNG MINH

TỪ CAO ỐC XANH, GIAO THÔNG THÔNG MINH

ĐẾN ĐÔ THỊ ĐÁNG SỐNG

*DANH SÁCH FORBES 400 * HỘI NGHỊ PHỤ NỮ FORBES VIETNAM

Các số báo khác