Event Tech Summit

Thủ tướng Anh Theresa May đã “sống sót” sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Bà Theresa May đã chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm do 48 nghị sĩ trong cùng đảng Bảo thủ đề xuất ngày 11.12 vừa qua. Tuy nhiên đây chỉ là một trong số muôn trùng khó khăn còn đang ở phía trước.