Jack Ma thoái lui, người kế nhiệm Alibaba phải đối mặt với những thách thức nào?

Tập đoàn Alibaba tuyên bố ngày 10.09.2019, CEO hiện tại Daniel Zhang sẽ kế nhiệm Jack Ma, đảm nhận chức chủ tịch. Đâu là những thách thức “người kế vị ngai vàng” sẽ phải đối mặt?  

"Đừng bảo người khác phải làm thế nào. Hãy nói họ cần làm gì và để họ khiến bạn ngạc nhiên trước kết quả.". ---- George S. Patton (Nhà chỉ huy quân sự)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 64 tháng 09.2018

 Số 64 tháng 09.2018

ĐẦU TƯ VÀO GIÁO DỤC

TRONG KHI NHÀ NƯỚC ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO, TƯ NHÂN TIẾP TỤC ĐẦU TƯ MẠNH VÀO NHỮNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC KHÁC NHAU

25 ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ * GIÀU NHẤT SINGAPORE

Các số báo khác