Đêm trao giải thường niên lần thứ 90 của giải thưởng điện ảnh Oscar đã vinh danh bộ phim xuất sắc nhất một cách thuyết phục, nhưng nỗ lực ấy dường như bị áp đảo bởi phong trào tố cáo nạn lạm dụng tình dục #MeToo.