Cựu giám đốc NASA Charles Bolden Jr.: Khoa học vũ trụ là để thay đổi cách nhìn về trái đất

Nhờ đi vào không gian, con người mới có thể thay đổi góc nhìn về trái đất, thay đổi thế giới quan về các hành tinh xa xôi ngoài trái đất, và ngày nay các con tàu vũ trụ đang được các công ty tư nhân nghiên cứu đưa vào khai thác thương mại. 

"Khi cảm thấy mọi thứ đều bất lợi cho bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược hướng gió chứ không phải xuôi theo chiều gió". ---- Doanh nhân Henry Ford

Five Star West Lake

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 73 tháng 6.2019

 Số 73 tháng 6.2019

Bao Forbes Vietnam so 73
 
  • - DANH SÁCH 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT
  • - BIA CŨ, BÌNH MỚI (THAY ĐỔI Ở SABECO)
  • - CẦU NỐI THẾ HỆ (THẾ HỆ THỨ BA TẠI FPT)
  • - QUÁ NHANH, QUÁ NGUY HIỂM (CÂU CHUYỆN YEAH1)

Các số báo khác