Doanh thu bán hàng quý I của Ô tô Hàng Xanh đạt 781 tỷ đồng, tăng gần 75% so với cùng kỳ 2016.

Doanh thu bán hàng của nhà phân phối ủy quyền của Mercedes Benz tại Việt Nam này đã liên tục tăng trưởng với tốc độ bình quân trên 40% trong suốt 5 năm từ 2012 tới nay.

Nhờ vậy Haxaco luôn nhận được khoản tiền thưởng doanh số từ Mercedes Benz, là phần quyết định cho lợi nhuận của công ty. Trong báo cáo tài chính, khoản này được ghi nhận như khoản tiền hỗ trợ bán hàng từ hãng Mercedes Benz Việt Nam (MBV).

Quý I/2017, công ty đẩy mạnh bán hàng với chi phí dành riêng cho hoạt động này lên tới gần 21 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ 2016.

Lợi nhuận quý I/2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco), theo báo cáo tài chính mới được công bố, là 28 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận trước thuế của Haxaco đạt 34,5 tỷ đồng.

Khoản tiền hỗ trợ từ MBV trong quý l theo báo cáo tài chính là 45 tỷ đồng, gấp hơn hai lần mức 21,2 tỷ đồng của quý I/2016. Loại bỏ phần hỗ trợ này ra, Haxaco lỗ thuần 11,8 tỷ đồng.
Ô tô Hàng Xanh tiếp tục tăng trưởng bán hàng mạnh mẽ - ảnh 1

Khoản thu nhập từ hãng Mercedes Benz được biết đến là khoản tiền thưởng đạt chỉ tiêu bán hàng và hỗ trợ từ hãng – được tính vào thu nhập chịu thuế của Haxaco.

Chính sách thưởng của MBV có 2 phần trả trực tiếp và gián tiếp. Phần trả trực tiếp chính là khoản chiết khấu vào giá bán từ BMV cho đại lý và phần gián tiếp căn cứ vào sản lượng bán hàng năm - được coi như một khoản thưởng doanh số.

Theo chính sách này, các đại lý sẽ ký mục tiêu sản lượng tiêu thụ với MBV và nếu thực hiện được từ 80% sản lượng trở lên, sẽ nhận được tiền thưởng theo từng giai đoạn. Khoản thu nhập từ MBV được Haxaco hạch toán như một khoản Thu nhập khác trên Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty.

Với sự tăng trưởng về doanh thu, tỷ lệ hỗ trợ từ MBV/Doanh thu của Haxaco cũng tăng dần trong 5 năm trở lại đây.

Tồn kho cuối quý I của Haxaco là 600 tỷ đồng tăng gấp rưỡi so với số dư đầu năm.