Xem: Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2019

[Infographics] Toàn cảnh thị trường: Doanh thu, lợi nhuận và vốn hoá 50 công ty niêm yết tốt nhất 2019 - ảnh 1