Doanh nghiệp dệt may Việt có thật sự lợi thế trong chiến tranh thương mại?

Những cơ hội từ cạnh tranh thương mại mang lại cho ngành dệt may là có nhưng đi cùng với đó là những nỗi lo. Vậy đâu là vị thế và giá trị gia tăng thật sự của ngành sản xuất đang mang lại giá trị xuất khẩu lớn thứ ba của cả nền kinh tế