Event Tech Summit

Làm thế nào để thế hệ Millennials tin vào quảng cáo?

Millennials - những người trẻ sinh từ 1980-1998 - chính là thế hệ người tiêu dùng đang làm rung chuyển nhận thức về thị trường của các nhãn hàng. Họ sành công nghệ nhưng đầy tính đa nghi, vậy nên những quảng cáo theo phương cách cũ không còn hiệu quả. Vậy đâu là cách thức các nhà quảng cáo thế hệ mới nên hướng tới?