Phát triển thương hiệu hậu M&A: Công ty Nhật thường đưa vào thương hiệu riêng

Chia sẻ quan điểm với Forbes Việt Nam về sự khác biệt chiến lược giữa các doanh nghiệp Nhật và Việt Nam trong các vụ M&A, ông Masahiro Kotaka - giám đốc điều hành KPMG Nhật Bản, cho rằng khoảng cách lớn nhất là: một bên quá thận trọng do ưu tiên tuân thủ các quy tắc quản trị, bên còn lại nôn nóng được phát triển nhanh dựa vào nguồn vốn, kinh nghiệm và công nghệ của bên đầu tư.