Kết quả tìm kiếm cho từ khóa “forbes”

Forbes 30 Under 30

 
Mở nút chai. Cùng nâng ly với Forbes 30 Under 30

Steve Forbes, Tổng biên tập Forbes: Xin chào, Việt Nam!

 
Chúng tôi tự hào và vinh dự khi tạp chí Forbes Việt Nam ra đời đúng vào thời điểm quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước, giúp ghi nhận và khuyến khích sự trỗi dậy ấn tượng của Việt Nam vào môi trường quốc tế.