Việt Nam có đại diện ở Liên đoàn Bóng rổ Thế giới

Ông Nguyễn Bảo Hoàng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) vừa đắc cử thành thành viên Hội đồng Bóng rổ 3x3 thuộc Liên đoàn Bóng rổ Thế giới (FIBA)