Hình mẫu lãnh đạo doanh nghiệp trẻ tương lai

Đối với nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ, họ cần phải có độ kiên trì. Ba năm trở lên mới là quãng thời gian đủ dài để bắt đầu chứng minh cho sự kiên định, lòng quyết tâm và sự trung thành đối với công việc

"Lời khuyên là cái ta muốn có khi ta đã biết câu trả lời mà ta không muốn nghe.". ---- Erica Jong (Tiểu thuyết gia)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 66 tháng 11.2018

 Số 66 tháng 11.2018

THÀNH PHỐ THÔNG MINH

TỪ CAO ỐC XANH, GIAO THÔNG THÔNG MINH

ĐẾN ĐÔ THỊ ĐÁNG SỐNG

*DANH SÁCH FORBES 400 * HỘI NGHỊ PHỤ NỮ FORBES VIETNAM

Các số báo khác