Tham vọng trái cây Việt

Sau 11 năm xuất khẩu trái cây, ông Nguyễn Đình Tùng, tổng giám đốc của Vina T&T, cho rằng cần có người tiên phong và cộng đồng bền vững để thế giới biết đến nông sản Việt Nam