Event Tech Summit

Hình mẫu lãnh đạo doanh nghiệp trẻ tương lai

Đối với nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ, họ cần phải có độ kiên trì. Ba năm trở lên mới là quãng thời gian đủ dài để bắt đầu chứng minh cho sự kiên định, lòng quyết tâm và sự trung thành đối với công việc