Doanh thu của Lộc Trời năm 2017 đạt 8.984 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2016. Mảng thuốc bảo vệ thực vật chiếm gần 60% trong tổng doanh thu. Nhìn chung, tỉ lệ này không có sự thay đổi đáng kể so với những năm gần đây.

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Lộc Trời đạt 432 tỉ đồng, tăng 24% so với năm 2016.

Lộc Trời đang chiếm 20% thị phần ngành thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam, theo thống kê của công ty Lộc Trời và Vndirect. Tiền thân của Lộc Trời là công ty thuốc bảo vệ thực vật An Giang. Ngoài thuốc bảo vệ thực vật, Lộc Trời còn kinh doanh mảng lương thực – gạo, hạt giống và bao bì,…

Thuốc bảo vệ thực vật vẫn là động lực tăng trưởng chính của Lộc Trời - ảnh 1

 49% thị phần phân bón tại Việt Nam vẫn chưa xác định 

Ngành thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 6,8%/năm trong giai đoạn 2015-2020. Giá trị thị trường trong năm 2015 theo thống kê đạt gần 800 triệu đô la Mỹ, theo nghiên cứu của công ty Mordor Intelligence. Việt Nam nhập khẩu gần 980 triệu đô la Mỹ thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong năm 2017, tăng gần 35% so với năm 2016, theo số liệu của Tổng cục Hải quan.

Đất nông nghiệp tại Việt Nam chiếm hơn 80% trong tổng số diện tích đất tự nhiên, theo thống kê của  Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thị trường Trung Quốc chiếm 49% tổng giá trị nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam, theo số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan năm 2016.

Lương thực – gạo là mảng đem về doanh thu lớn thứ hai của Lộc Trời, chiếm gần 30% trong tổng doanh thu của Lộc Trời, với tốc độ tăng trưởng đạt 18% so với năm 2016.

Lộc Trời chiếm 4,8% thị phần phân phối giống, đứng thứ hai trên thị trường Việt Nam sau Giống cây trồng trung ương. Công ty chiếm 20% thị phần lúa giống tại ĐBSCL, theo khảo sát của Lộc Trời và Vndirect. Cũng theo khảo sát này, có tới gần 50% thị phần lúa giống tại Việt Nam là do nông dân tự để giống.