Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Gỗ Trường Thành giảm xuống chỉ còn 2,3 tỉ đồng từ mức 26,4 tỉ đồng trước kiểm toán. Tuy vậy, việc thoát lỗ năm 2017 cùng với tăng vốn điều lệ thêm 700 tỉ đồng đã giúp công ty thoát khỏi việc hủy niêm yết bắt buộc.

Kiểm toán điều chỉnh nhiều khoản mục doanh thu và chi phí của Gỗ Trường Thành, tuy nhiên mức chênh lệch tuyệt đối là không đáng kể ở mỗi khoản mục.

Tính đến cuối năm 2016, lỗ lũy kế của Gỗ Trường Thành đạt 1.418 tỉ đồng, còn thiếu gần 30 tỉ đồng là chạm mức vốn điều lệ của công ty tại cùng thời điểm. Tình trạng này khiến cổ phiếu TTF của công ty có khả năng bị hủy niêm yết và bị Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo. Tuy nhiên, với việc duy trì khoản lỗ lũy kế, thậm chí giảm lỗ sau một năm, cùng với phát hành thêm 70 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 700 tỉ đồng, khoảng cách giữa vốn điều lệ và lỗ lũy kế của Gỗ Trường Thành dần trở nên an toàn hơn.

Cuối năm ngoái, Gỗ Trường Thành đã phát hành 70 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, trong khi giá giao dịch của TTF trong vòng một năm qua chưa từng chạm ngưỡng đó.

Ngoài phát hành thêm cổ phiếu thu về 700 tỉ đồng, khoản nợ vay gần 1.100 tỉ đồng với Tân Liên Phát, thành viên của Tập đoàn Vingroup đã được chuyển thành khoản mua hàng trả trước. Với việc ghi nhận này, cấu trúc tài sản của Gỗ Trường Thành trở nên lành mạnh hơn. Đại diện Gỗ Trường Thành cho biết mức lãi suất 6,5%/năm vẫn được duy trì như cũ. Năm 2017, chi phí lãi vay của Gỗ Trường Thành bằng một nửa so với năm 2016, nhưng vẫn là chi phí hoạt động lớn nhất trong năm, đạt 130 tỉ đồng. 

Năm 2017, Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch lợi nhuận 35,5 tỉ đồng. Với kết quả này, công ty mới chỉ hoàn thành chưa đến 10% kế hoạch đề ra. 

"Đừng bảo người khác phải làm thế nào. Hãy nói họ cần làm gì và để họ khiến bạn ngạc nhiên trước kết quả.". ---- George S. Patton (Nhà chỉ huy quân sự)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 64 tháng 09.2018

 Số 64 tháng 09.2018

ĐẦU TƯ VÀO GIÁO DỤC

TRONG KHI NHÀ NƯỚC ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO, TƯ NHÂN TIẾP TỤC ĐẦU TƯ MẠNH VÀO NHỮNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC KHÁC NHAU

25 ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ * GIÀU NHẤT SINGAPORE

Các số báo khác