Lemonade chiếm chỗ các đại lý bảo hiểm như thế nào?

Hai “kẻ ngoại đạo” đang sử dụng AI và làm tốt công tác tiếp thị để biến ngành bảo hiểm tài sản với thâm niên hàng thế kỷ trở nên thuận tiện với thế hệ Thiên niên kỷ

"Có ý tuởng thì dễ. Biến ý tuởng đó thành hiện thực mới là điều khó". ---- Nhà văn Guy Kawasaki

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 73 tháng 6.2019

 Số 73 tháng 6.2019

Bao Forbes Vietnam so 73
 
  • - DANH SÁCH 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT
  • - BIA CŨ, BÌNH MỚI (THAY ĐỔI Ở SABECO)
  • - CẦU NỐI THẾ HỆ (THẾ HỆ THỨ BA TẠI FPT)
  • - QUÁ NHANH, QUÁ NGUY HIỂM (CÂU CHUYỆN YEAH1)

Các số báo khác