Câu chuyện về Marqeta: Công thức cho thành công

Jason Gardner rất khó khăn mới tìm được công thức thành công. Giờ đây, công ty thanh toán đơn giản của ông được các công ty đầu tư mạo hiểm săn đón