Chỉ một câu hỏi, Steve Jobs đã đưa Apple từ bờ vực phá sản trở thành doanh nghiệp ngàn tỉ đô

Thành công hiện tại của Apple khiến không ít người quên rằng trước đây công ty này từng lâm vào tình cảnh suýt phá sản. Khi ấy, một câu hỏi của Steve Jobs đã đưa “gã khổng lồ công nghệ Mỹ” đứng dậy và quay trở lại đường đua

"Đừng bảo người khác phải làm thế nào. Hãy nói họ cần làm gì và để họ khiến bạn ngạc nhiên trước kết quả.". ---- George S. Patton (Nhà chỉ huy quân sự)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 64 tháng 09.2018

 Số 64 tháng 09.2018

ĐẦU TƯ VÀO GIÁO DỤC

TRONG KHI NHÀ NƯỚC ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO, TƯ NHÂN TIẾP TỤC ĐẦU TƯ MẠNH VÀO NHỮNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC KHÁC NHAU

25 ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU NƯỚC MỸ * GIÀU NHẤT SINGAPORE

Các số báo khác