Nguyễn Hoàng Group: Hành trình xây con tàu tri thức

Sở hữu hệ thống giáo dục các bậc học từ mầm non tới đào tạo sau đại học, Nguyễn Hoàng, tập đoàn tư nhân trong lĩnh vực giáo dục đang thử nghiệm những mô hình giáo dục mới