Danh sách 50 công ty ứng dụng blockchain - ảnh 1

Danh sách 50 công ty ứng dụng blockchain - ảnh 2

Danh sách 50 công ty ứng dụng blockchain - ảnh 3

iền mã hóa có thể đang chìm trong băng giá mùa đông, nhưng mùa xuân đang đến với các ứng dụng doanh nghiệp mới dùng công nghệ trên nền tảng bitcoin. Danh sách của chúng tôi bao gồm 50 công ty lớn – có doanh thu hoặc định giá tối thiểu một tỉ đô la Mỹ và hoạt động tại Mỹ - hiện dẫn đầu xu hướng áp dụng sổ cái phân tán để giải quyết những vấn đề trong hoạt động của mình. Từ việc loại bỏ giấy tờ đến kiểm soát bánh hamburger và tăng tốc độ chi trả bảo hiểm, những phần mềm không theo xu hướng chính thống đang được giới điều hành đón nhận.

Danh sách 50 công ty ứng dụng blockchain - ảnh 4
Danh sách 50 công ty ứng dụng blockchain - ảnh 5
 Biên tập: Matt Schifrin
Phóng viên: Michael del Castillo, Jeff Kauflin, Sarah Hansen, Kristin Stoller, Alex Knapp, Jonathan Ponciano, Amy Feldman, Karsten Strauss, Lauren Debter, Rachel Wolfson và Darryn Pollack.