Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 1 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 2 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 3 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 4 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 5 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 6 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 7 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 8 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 9 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 10 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 11 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 12 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 13 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 14 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 15 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 16 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 17 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 18 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 19 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 20 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 21 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 22 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 23 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 24 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 25 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 26 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 27 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 28 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 29 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 30 Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 31
Danh sách 30 Under 30 về công nghệ tiêu dùng của Mỹ và Canada - ảnh 32

anh sách 30 under 30 năm 2019 tại Mỹ và Canada về Công nghệ Tiêu dùng (Consumer Technology) của Tạp chí Forbes năm nay vinh danh 30 cá nhân trẻ đã cống hiến để đời sống con người ngày một trở nên thuận tiện và đơn giản hơn. Họ là những người có khả năng biến những chiếc xe Uber thành máy bán hàng di động, dịch vụ mua hàng dùm những người xa lạ từ khắp nơi trên thế giới và đem trao tận tay ta, và nhiều hơn thế nữa. Và tất cả được thực hiện nhờ vào sức mạnh vượt trội của khoa học công nghệ.