Event Tech Summit

Không gian làm việc chung nổi lên khi văn phòng khan hiếm nguồn cung

Sự nổi lên của các không gian làm việc chung (coworking space) đang làm thay đổi cơ cấu khách thuê trên toàn thị trường văn phòng. Việc khan hiếm nguồn cung văn phòng những năm gần đây cũng trở thành lực đẩy cho phân khúc này tăng nhanh, đáp ứng các nhu cầu văn phòng ngày càng linh hoạt hơn