Startup kỳ lân WeWork đã nộp hồ sơ xin IPO

Cuối ngày 29.4, The We Company, startup chia sẻ văn phòng, trước đây có tên gọi WeWork, thông báo họ đã bí mật nộp đơn xin niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hồi tháng 12 năm ngoái