Chọn bác sĩ nhờ dữ liệu lớn

Bạn nghĩ sao về một hệ thống giúp mọi người tìm được thầy thuốc đưa ra cho họ chẩn đoán chính xác ngay lần đầu tiên và giúp kết nối người bệnh với các chuyên gia đủ khả năng cung cấp ý kiến thứ hai

"Để kiếm được tiền cần can đảm, để giữ được tiền cần cẩn trọng và để xài tiền khôn ngoan thì cần cả một nghệ thuật". ---- Berthold Auerbach

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 47 tháng 04.2017

 Số 47 tháng 04.2017

ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP

Đứng trước thách thức phát triển nông nghiệp quy mô lớn, Doanh nghiệp xoay xở thế nào?

DANH SÁCH TỈ PHÚ THẾ GIỚI 2017

10 NGƯỜI GIÀU NHẤT MALAYSIA

Các số báo khác