Forbes trên thế giới là một tờ báo uy tín với giới doanh nghiệp.

Forbes trên thế giới là một tờ báo uy tín với giới doanh nghiệp. Do đó, tôi kỳ vọng Forbes Việt Nam cũng sẽ giữ được điều này khi Forbes được xuất bản tại Việt Nam mà trước hết, thông tin xuất hiện trên Forbes Việt Nam phải chính xác và mang ý nghĩa hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp như Forbes trên thế giới. Ở một góc độ cao hơn, tôi kỳ vọng Forbes Việt Nam sẽ là công cụ để giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược.


Trần Quý Thanh, Chủ tịch công ty Tân Hiệp Phát

"Giỏi hơn người khác không có gì vĩ đại; điều vĩ đại thực sự là vượt qua chính mình.". ---- Ernest Hemingway

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 52 tháng 09.2017

 Số 52 tháng 09.2017

TƯƠNG LAI CỦA GIÁO DỤC

CÁC DOANH NGHIỆP ĐANG ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNG GIÁO DỤC VIỆT NAM SẼ ĐEM LẠI NHỮNG THAY ĐỔI GÌ ?

DANH SÁCH ĐẠI HỌC TỐT NHẤT MỸ • GIÀU NHẤT SINGAPORE

Các số báo khác