Tôi đã làm việc tại 11 khu vực địa lý, thị trường và ở đâu tôi cũng luôn tìm đọc Forbes để làm giàu thêm sự hiểu biết của mình nhờ những bài viết có nội dung rất sâu sắc của tạp chí.

Tôi đã làm việc tại 11 khu vực địa lý, thị trường và ở đâu tôi cũng luôn tìm đọc Forbes để làm giàu thêm sự hiểu biết của mình nhờ những bài viết có nội dung rất sâu sắc của tạp chí. Tôi rất vui mừng khi biết Forbes đến Việt Nam, vì tờ tạp chí sẽ gắn kết cộng đồng doanh nghiệp chặt chẽ hơn.ANZ hoạt động tại Việt Nam 20 năm qua, chúng tôi thực sự háo hức trước triển vọng kinh tế với sự kết hợp của tăng trưởng xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước cùng sự giàu có ngày càng tăng của mỗi người. Sự kết hợp của các nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ là chìa khóa thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.

Các nhà đầu tư, chuyên gia và hoạch định chính sách đang mong chờ những quan điểm và tầm nhìn mới. Sự ra đời của tạp chí Forbes Việt Nam góp phần làm phong phú thêm số lượng ấn phẩm hiện có, tạo điều kiện thuận lợi để chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm. Chúc mừng Forbes Việt Nam! Chúc các bạn thành công và có lượng độc giả mạnh!


Tareq Muhmood, Giám đốc điều hành ANZ Việt Nam

Nội dung buổi giao lưu trực tuyến:
test giao luu
test

test, 13

test giao luu khach :

tst

2222

testmobile, 222

test giao luu khach :

test mobile