Visa gặp sự cố: Châu Âu đã sẵn sàng cho thanh toán hoàn toàn không tiền mặt?

Giả thiết nếu các dịch vụ của MasterCard cũng rơi vào tình huống ngưng hoạt động tương tự, trong khi không có tiền mặt, chúng ta sẽ gặp rắc rối đối với việc thực hiện thanh toán, khi mà tiền mã hóa cũng không phải là một sự lựa chọn.