58 nhà đầu tư đã tham gia đấu giá với số lượng cổ phiếu đăng ký mua là 13,2 triệu đơn vị, tương đương 70% số lượng cổ phiếu chào bán. 

Vietcombank đã tổ chức đấu giá toàn bộ gần 19 triệu cổ phần OCB của Ngân hàng TMCP Phương Đông với giá khởi điểm 13.000 đồng/cổ phần vào ngày làm việc cuối cùng của năm 2017, để thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, 

Với mức giá bình quân 13.005 đồng/cổ phần, tổng số tiền Vietcombank thu về sau đợt thoái vốn đạt 171 tỉ đồng. Vietcombank vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt sở hữu tại OCB do vẫn còn 5,7 triệu cổ phần chưa chào bán hết.

Trước đó, Vietcombank đã đấu giá thành công toàn bộ cổ phần nắm giữ tại hai tổ chức tín dụng là Saigonbank và Công ty Tài chính cổ phần Xi măng (CFC) thu về 343 tỉ đồng, ước lãi gần 150 tỉ đồng.

Ngoài ba tổ chức tín dụng nói trên, Vietcombank còn nắm cổ phần tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Theo kế hoạch công bố tại ĐHĐCĐ thường niên 2017, Vietcombank sẽ tiếp tục duy trì sở hữu tại MB và trình Ngân hàng Nhà nước kế hoạch thoái vốn khỏi Eximbank, dự kiến có lãi.

Thông tư 36 của Ngân hàng Nhà nước quy định mỗi ngân hàng thương mại chỉ được nắm giữ cổ phần tại tối đa hai tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức tín dụng khác là công ty con của ngân hàng đó. Đồng thời tỷ lệ nắm giữ tại các tổ chức tín dụng phải dưới 5% cổ phần có quyền biểu quyết và không được cử người tham gia hội đồng quản trị.

Với quy định này, Vietcombank sẽ cần thoái bớt vốn khỏi MB để giảm tỷ lệ sở hữu từ mức 8% hiện tại xuống còn tối đa 5% theo quy định.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố gần đây với báo chí, ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank cho biết ngân hàng sẽ thoái vốn toàn bộ khỏi các tổ chức tín dụng thay vì giữ lại cổ phần tại MB như kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2017. Việc thoái vốn sẽ được tiến hành đầu năm 2018, ông Thành cho biết. 

Vietjet ký biên bản ghi nhớ mua thêm 100 máy bay từ Boeing

Tiếp theo hợp đồng lịch sử mua 100 máy bay Boeing ký năm 2016, nhà sản xuất máy bay Boeing vừa ký biên bản ghi nhớ về việc bán 100 chiếc máy bay tiếp theo cho hãng hàng không tiết kiệm Vietjet vào ngày 18.7, tại Anh quốc. 

"Chuyên gia cưỡi ngựa ngay lập tức cho con ngựa biết ai là người điều khiển nhưng sau đó hướng dẫn nó đi bằng cách nới lỏng cương và hiếm khi dùng đến đinh thúc.". ---- Sandrea Day O'Connor (thẩm phán)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 62 tháng 07.2018

 Số 62 tháng 07.2018

CÁC NGÀNH THÂM DỤNG LAO ĐỘNG

VIỆT NAM ĐANG MẤT DẦN LỢI THẾ NHÂN CÔNG GIÁ RẺ TRƯỚC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. DOANH NGHIỆP ĐANG CHUẨN BỊ GÌ ?

100 CÔNG TY ĐỔI MỚI NHẤT * GIÀU NHẤT HÀN QUỐC

Các số báo khác