PAN dự kiến huy động 35 triệu đô la Mỹ từ tập đoàn Sojitz Nhật Bản

Tập đoàn nông nghiệp hàng đầu Việt Nam lên kế hoạch huy động vốn, thông qua bán tối đa 11% cổ phần cho đối tác Sojitz, tập đoàn đa ngành Nhật Bản đã bắt đầu để mắt và tiến hành mua lại một số doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. 

"Đừng bảo người khác phải làm thế nào. Hãy nói họ cần làm gì và để họ khiến bạn ngạc nhiên trước kết quả.". ---- George S. Patton (Nhà chỉ huy quân sự)

Tạp chí Forbes Việt Nam

Số 63 tháng 08.2018

 Số 63 tháng 08.2018

THƯƠNG HIỆU TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

SỰ CHUYỂN DỊCH SANG CÁC NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ ĐANG LÀM THAY ĐỔI CÁCH DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG ?

DANH SÁCH NỮ DOANH NHÂN THÀNH CÔNG NHẤT MỸ

Các số báo khác